Unia Europejska

CEL I PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU: Utrzymanie działalności gospodarczej przez Podlaskie Przedsiębiorstwo Mięsne Sp. z o.o. w sytuacji znaczącego spadku obrotów (przychodów ze sprzedaży) na skutek Covid-19 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

WARTOŚĆ PROJEKTU i WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 131 208 zł

logotypy-ue